“צולל חופשי ללא מצנח,  לכל הכיוונים נפתח,  והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת,  כך שבינתיים אני נח,  כך כמו שאני מונח  כשהתאוצה שמעלי שוב ושוב דורסת. ”